Naše začátky

Sklářská kapela

Třeboňská dvanáctka je jihočeská dechovka s dlouholetou tradicí. Byla založena již v roce 1928 v Chlumu u Třeboně jako sklářská kapela. V této době měla 35 členů a všichni byli zaměstnanci zdejší sklárny. 

Postupem času se počet členů snižoval a od roku 1951 měl orchestr 12 hudebníků. Později k nim přibyli ještě zpěváci. Název kapely byl tehdy "Dechový orchestr domu kultury ROH v Chlumu u Třeboně".