Naše začátky

Sklářská kapela

Třeboňská dvanáctka je jihočeská dechovka s dlouholetou tradicí. Byla založena již v roce 1928 v Chlumu u Třeboně jako sklářská kapela. V této době měla 35 členů a všichni byli zaměstnanci zdejší sklárny. 

Postupem času se počet členů snižoval a od roku 1951 měl orchestr 12 hudebníků. Později k nim přibyli ještě zpěváci. Název kapely byl tehdy "Dechový orchestr domu kultury ROH v Chlumu u Třeboně".

V roce 1971 vystřídal Jaroslava Dvořáka ve vedení orchestru pan Václav Bílek ml. Do této doby vystupoval orchestr bez zpěváků, muzikanti si zpívali sami a bez jakékoliv zvukové aparatury. To se s příchodem Václava Bílka změnilo, byla pořízena první zvuková aparatura a s orchestrem začali vystupovat první zpěváci, kterými byli Slávka Švecová, Ludmila Bílková a Václav Bílek. 


Třeboňská dvanáctka

K další zásadní změně dochází v roce 1983, orchestr odchází z Chlumu u Třeboně do nového místa působení - do Třeboně a k novému zřizovateli, kterým byl, v té době významný, podnik Velkovýkrmny Třeboň. Po dvou letech dochází ke změně názvu na současný - Třeboňská 12, odvozený od základního počtu členů a místa působení a zároveň dochází ke změně ve vedení orchestru, kdy Václava Bílka vystřídal současný kapelník Vladimír Stellner.

Po roce 1990 významně pomohl orchestru její tehdejší sponzor - třeboňský Pivovar Bohemia Regent.